Entry Ikhasi langaphambili

Ikhaya

Ukuphawula kukhutshaziwe.

Okuqukethwe kokuthunyelwe

Njengoba izikhathi zidideka kwabaningi, iZwi likaNkulunkulu liyi-whaAbantu kumele babheke. Kuyinto ibhakoni elikhanyayo leqiniso elingasiza abantu ukuba baqondise ukukhulekela kwabo kuMninimandla onke.

Baningi abesilisa nezinhlangano abafuna abantu babheke kubo, abathi basekelwa uNkulunkulu futhi benza izibonakaliso ezinamandla. Kepha abantu bakaNkulunkulu bangempela ngeke bakhohliswe. Izwi lomuntu liholela ekuphelelweni yithemba kuphela. UJeremiya 10: 23

Abathandi bakaNkulunkulu bayohlala njalo bebheka emiyalezweni kaNkulunkulu ukuthola isiqinisekiso nokuholwa. Le sayithi isiza abantu ukuthi bahlole izinkolelo zabo futhi balungise ukukhulekela kwabo, uma kudingeka, ukuze babe nobuhlobo obuhle noMninimandla onke. Izenzo 17: 11-12

Ingabe uzizwa sengathi awudingi ukuhlola izinkolelo zakho? Yilokho kanye umphikisi omkhulu kaSomandla ufuna ucabange. Ufuna abantu balandele izwi lomuntu kunelikaNkulunkulu. Ukuzethemba kungaba yingozi.

Esikhathini sokugcina sezikhathi zabeZizwe, esaziwa futhi abaningi “njengesikhathi sokuphela,” kuzoba nokuvuka nokuhlanzwa okungokomoya ezimfundisweni ezigwegwile. Kodwa-ke, ukuze uhlanzwe ngokomoya, umuntu udinga ukuqonda amaqiniso eBhayibheli aqondile avela kuNkulunkulu kunezimfundiso ezisontekile nezisontekile ezivela kubantu. Ngokuqondisa imibhalo ephefumulelwe kaNkulunkulu, le sayithi isiza abafuna iqiniso ukwenza lokho nokuningi! 2 Timothy 3: 16-17

Kwangathi singatholakala ukuthi siye saqondisa ukukhulekela kwethu, ngosuku lokuhlola!

Zizwe ukhululekile ukubheka izindaba nezihloko zeBhayibheli ezilandelayo. Zizwe ukhululekile ukuphawula (Sebenzisa isidlaliso uma ufuna) bese wenza ucwaningo ngomqondo uNkulunkulu akunike wona. Khumbula, nguNkulunkulu onika ukuhlakanipha kweqiniso. Hhayi indoda. Ukufuna iqiniso elivela kuNkulunkulu kuyinto ehloniphekile ongayenza. Njengasosukwini lukaJesu, izinhlangano eziningi zenkolo zifaka ukwesaba noma ukunganaki emalungwini azo ukuze zivimbele ekuzifuneni. Kepha uma inhlangano ikholelwa ukuthi baneqiniso, akufanele kube khona ukwesaba ekuhloleni izimfundiso zabo ngoba bekungeke kutholakale ukuthi banephutha. Manje kungani izinhlangano eziningi kangaka zenkolo zivimbela amalungu azo ekufuneni iqiniso ngoNkulunkulu? Besaba kakhulu ukuvikela inhlangano yabo ngaleso sikhathi befuna iqiniso likaNkulunkulu! Uthando lwabo ngenhlangano yabo luqine ngaphezu kothando lwabo ngoNkulunkulu. Sethemba ukuthi uthanda uNkulunkulu ngaphezu kwanoma yimuphi umuntu ongaphelele noma inhlangano. Kwangathi ukusesha kwakho kungabusiswa! AmaHubo 119: 167- 120: 2 ;UMathewu 6: 33

Qala

Amazwana

Ukuphawula kukhutshaziwe.

Awekho amazwana.