Entry Ikhasi langaphambili

Ikhaya

Ukuphawula kukhutshaziwe.

Okuqukethwe kokuthunyelwe

Njengoba izikhathi zidideka kakhulu kwabaningi, iZwi likaNkulunkulu liyi-whaAbantu kumele babheke. Kuyinto ibhakoni elikhanyayo leqiniso elingasiza abantu ukuba baqondise ukukhulekela kwabo kuMninimandla onke.

Kunamadoda nezinhlangano eziningi ezifuna abantu babheke kuzo, bethi banokusekelwa nguNkulunkulu futhi benza izibonakaliso ezinamandla. Kodwa abantu bakaNkulunkulu bangempela ngeke bakhohliswe. Izwi lomuntu liholela ekuphelelwe ithemba. UJeremiya 10: 23

Abathandi bakaNkulunkulu bayobheka njalo imiyalezo kaNkulunkulu yokuqinisekisa nokuqondiswa. Leli sayithi lisiza abantu ukuba bahlole izinkolelo zabo futhi balungise ukukhulekela kwabo, uma kudingeka, ukuba nobuhlobo obungcono noMninimandla onke. Izenzo 17: 11-12

Ingabe uzizwa sengathi awudingi ukuhlola izinkolelo zakho? Yilokho kanye umphikisi omkhulu kaMninimandla onke ufuna ukuthi ucabange. Ufuna abantu balandele izwi lomuntu kunokuba lizwe likaNkulunkulu. Ukunyamezeka kungaba yingozi.

Esikhathini sokugcina sezikhathi zeZizwe, futhi owaziwa abaningi ngokuthi "isikhathi sokuphela," kuyoba nokuvusa ngokomoya nokuhlanzwa ezimfundisweni ezikhohlisayo. Nokho, ukuze kuhlanzwe ngokomoya, umuntu kudingeka aqonde iqiniso eliqondile leBhayibheli elivela kuNkulunkulu kunokuba abe nezimfundiso ezikhohlisayo nezisontekile ezivela kubantu. Ngokuqondisa imiBhalo kaNkulunkulu ephefumulelwe, leli sayithi lisiza abafuna iqiniso ukuba benze lokho nokuningi! 2 Timothy 3: 16-17

Kwangathi singatholakala ukuthi siye saqondisa ukukhulekela kwethu, ngosuku lokuhlola!

Zizwa ukhululekile ukubuka izindaba ezilandelayo zeBhayibheli nezihloko ezilandelayo. Zizwa ukhululekile ukuphawula (Sebenzisa isiteketiso uma ufuna) futhi wenze ucwaningo ngengqondo uNkulunkulu akunike yona. Khumbula, nguNkulunkulu onika ukuhlakanipha kwangempela. Akuyona umuntu. Ukufuna iqiniso elivela kuNkulunkulu kuyinto ehloniphekile yokwenza. Njengasosukwini lukaJesu, izinhlangano eziningi zenkolo zifaka ukwesaba noma ukukhathazeka emalungwini abo ukuze zibavimbele ekuzifuneni. Kodwa uma inhlangano ikholelwa ukuthi inamaqiniso, akufanele kube nokwesaba ekuvivinyeni izimfundiso zabo ngoba bekungenakufakazelwa okungalungile. Ngakho kungani izinkolo eziningi kangaka zivimbela amalungu awo ekufuneni iqiniso likaNkulunkulu? Basaba kakhulu ukuvikela inhlangano yabo bese befuna iqiniso likaNkulunkulu! Uthando lwabo ngenhlangano yabo lunamandla kunothando lwabo ngoNkulunkulu. Ngethemba ukuthi uyamthanda uNkulunkulu kunanoma yimuphi umuntu ongaphelele noma inhlangano. Kwangathi ukucwaninga kwakho kubusiswe! AmaHubo 119: 167- 120: 2 ;UMathewu 6: 33

Qala

Amazwana

Ukuphawula kukhutshaziwe.

Awekho amazwana.