ukungena Iphepha langaphambili

Ikhaya

Ukunika ingxelo kukhubazekile.

Umxholo weposti

Njengokuba amaxesha esiya edideka kwabaninzi, iLizwi likaThixo liyi-whaAbantu kufuneka bajonge kubo. Sisibane esikhanyayo senyaniso esinokunceda abantu balungelelanise unqulo lwabo kuSomandla.

Baninzi abantu nemibutho efuna abantu bajonge kubo, besithi baxhaswa nguThixo kwaye benza imiqondiso enamandla. Kodwa abantu bokwenene bakaThixo abayi kukhohliswa. Ilizwi lomntu likhokelela ekuphelelweni lithemba. UYeremiya 10: 23

Abathandi bakaThixo baya kuhlala bejonga kwimiyalezo kaThixo ukuze baqiniseke kwaye babakhokele. Le sayithi inceda abantu ukuba bahlole iinkolelo zabo kwaye bahlengahlengise unqulo lwabo, ukuba luyimfuneko, ukuze babe nolwalamano olungcono noSomandla. IZenzo 17: 11-12

Ngaba uziva ngathi akukho mfuneko yokuba ujonge iinkolelo zakho? Yiloo nto kanye umchasi omkhulu USomandla ufuna ukuba ucinge. Ufuna abantu balandele ilizwi lomntu kunelikaThixo. Ukuzithemba kunokuba yingozi.

Kwixesha lokugqibela lamaxesha eeNtlanga, ekwabizwa ngabantu abaninzi “njengexesha lokuphela,” kuyakubakho ukuvuka ngokomoya nokucocwa kwiimfundiso ezigwenxa. Nangona kunjalo, ukuze uhlanjululwe ngokomoya, umntu kufuneka aqonde iinyaniso zebhayibhile ezichanekileyo ezivela kuThixo kuneemfundiso ezigwenxa nezijijekileyo ezivela ebantwini. Ngokusa ingqalelo kwizibhalo eziphefumlelweyo zikaThixo, le ndawo inceda abafuna inyaniso ukuba benze njalo nangaphezulu! 2 Timothy 3: 16-17

Ngamana singafunyanwa silungisa unqulo lwethu, ngomhla wokuhlolwa!

Zive ukhululekile ukujonga la mabali eBhayibhile kunye nezihloko zilandelayo. Zive ukhululekile ukuba uphawule (Sebenzisa igama lesiteketiso ukuba uyafuna) kwaye wenze uphando ngengqondo akunike yona uThixo. Khumbula, nguThixo onika ubulumko bokwenene. Hayi umntu. Ukufuna inyani evela kuThixo yinto entle ukuba uyenze. Njengakumhla kaYesu, imibutho emininzi yonqulo ifaka uloyiko okanye ukungakhathali kumalungu ayo ukuze ingabathandi. Kodwa ukuba umbutho ukholelwa ukuba banayo inyani, akufuneki kubekho loyiko ekuvavanyeni iimfundiso zabo kuba bekungangqinwa ukuba baphosisile. Ke kutheni le nto imibutho emininzi yonqulo ithintela amalungu ayo ekufuneni inyaniso kaThixo? Bayoyika ngakumbi ukukhusela umbutho wabo emva koko bafuna inyaniso kaThixo! Uthando lwabo ngentlangano yabo lomelele ngaphezu kothando lwabo ngoThixo. Ndiyathemba ukuba umthanda uThixo ngaphezu kwakhe nawuphi na umntu okanye umbutho ongafezekanga. Kwanga ukusikeleleka kwakho kunokusikeleleka! Iindumiso 119: 167- 120: 2 ;Matthew 6: 33

Qala

izimvo

Ukunika ingxelo kukhubazekile.

Akukho zimvo.