ukungena Iphepha langaphambili

ikhaya

Ukuphawula kukhutshaziwe.

I-Content Content

Njengoko amaxesha adibanisa ngakumbi abaninzi, iLizwi likaThixo yiwe whaAbantu bafanele bajonge. Yona ibhonkco ebalulekileyo yenyaniso enokunceda abantu bakwazi ukulungisa unqulo lwabo kuSomandla.

Kukho amadoda kunye nemibutho efuna abantu bajonge kubo, besithi bancedwa nguThixo kwaye benza izibonakaliso ezinamandla. Kodwa abantu bakaThixo bokwenene abayi kukhohliswa. Ilizwi lomntu likhokelela ekuphelelwe lithemba. UYeremiya 10: 23

Abathandi bakaThixo baya kuhlala bejonga kwiimyalezo zikaThixo zokuqinisekisa nokukhokelwa. Le ndawo inceda abantu ukuba bahlole iinkolelo zabo baze bahlaziye unqulo lwabo, ukuba kuyimfuneko, ukuba babe nolwalamano olungcono noMninimandla onke. IZenzo 17: 11-12

Ngaba uzivakalelwa ngathi akufuneki uhlolisise iinkolelo zakho? Yiloo nto omkhulu mchasi uSomandla ufuna ukuba ucinge. Ufuna abantu balandele ilizwi lomntu kunokuba likaThixo. Ukunyaniseka kuyingozi.

Ngexesha lokugqibela lamaxesha eNtlanga, kwaziwa ngabaninzi ngokuthi "ixesha lokuphela," kuya kubakho ukuvuselela ngokomoya nokuhlanjululwa kwiimfundiso eziphosakeleyo. Nangona kunjalo, ukuze uhlambuluke ngokomoya, umntu kufuneka aqonde iinyaniso zeBhayibhile ezichanileyo kunokuba zikhohlise kunye neemfundiso eziphosakeleyo ezivela kubantu. Ngokuqondisa ingqalelo kwizibhalo zikaThixo eziphefumlelweyo, le ndawo inceda abafuna inyaniso ukuba benze njalo nangaphezulu! 2 Timothy 3: 16-17

Ngamana sifumaneka ukuba siye saqondisa unqulo lwethu, ngomhla wokuhlola!

Zive ukhululekile ukujonga kwiimbali ezilandelayo zeBhayibhile kunye nezihloko. Zive ukhululekile ukubeka izimvo (Sebenzisa igama lomnxeba ukuba ufuna) kwaye wenze uphando ngengqondo uThixo akunike yona. Khumbula, nguThixo onika ubulumko bokwenene. Akukho mntu. Ukukhangela inyaniso evela kuThixo yinto ehloniphekileyo yokwenza. Njengokuba ngexesha likaYesu, iinkolo ezininzi zonqulo zenza ukwesaba okanye ukunyaniseka kumalungu abo ukuba bawaphephe ukuwufuna. Kodwa ukuba intlangano ikholelwa ukuba inenyaniso, akufanele kubekho ukwesaba ekuvavanyeni iimfundiso zabo kuba babengenakulungiswa. Ngoko kutheni eninzi imibutho yonqulo ivimbela amalungu abo ekufuneni inyaniso kaThixo? Banoyika ngakumbi ukukhusela umbutho wabo befuna inyaniso kaThixo! Uthando lwabo ngentlangano yabo lomelele ngakumbi kunothando lwabo ngoThixo. Ngethemba, uyamthanda uThixo ngaphezu kwanoma yimuphi umntu ongaphelele okanye umbutho. Kwangathi ukucinga kwakho kubusiswe! Iindumiso 119: 167- 120: 2 ;Matthew 6: 33

Qala

izimvo

Ukuphawula kukhutshaziwe.

Akukho zivakalisi.