binnenkomst Voorpagina

Home

Reageren is uitgeschakeld.

Post inhoud

Naarmate tijden voor velen verwarrend worden, is Gods Woord whaWaar mensen naar moeten kijken. Het is het briljante baken van de waarheid dat mensen kan helpen hun aanbidding recht te zetten voor de Almachtige.

Er zijn veel mannen en organisaties die willen dat mensen naar hen kijken, beweren Gods steun te hebben en krachtige tekenen uitvoeren. Maar Gods echte volk zal niet voor de gek gehouden worden. Het woord van de mens leidt alleen maar tot wanhoop. Jeremia 10: 23

Liefhebbers van God zullen altijd naar Gods boodschappen kijken voor geruststelling en leiding. Deze site helpt mensen om hun geloofsovertuigingen te controleren en, indien nodig, hun aanbidding bij te stellen om een ​​betere relatie met de Almachtige te krijgen. Handelingen 17: 11-12

Heb je het gevoel dat je je overtuigingen niet hoeft te controleren? Dat is precies wat de grote tegenstander van de Almachtige wil dat je nadenkt. Hij wil dat mensen het woord van de mens volgen in plaats van dat van God. Zelfgenoegzaamheid kan gevaarlijk zijn.

In de laatste periode van de heidense tijden, door velen ook wel bekend als "de tijd van het einde", zal er een geestelijk ontwaken en reiniging zijn van kromme leringen. Om echter geestelijk gereinigd te worden, moet men rechte bijbelse waarheden van God onderscheiden in plaats van kromme en verdraaide leringen van mensen. Door de aandacht te vestigen op Gods geïnspireerde geschriften, helpt deze site waarheidszoekers om dat en meer te doen! 2 Timothy 3: 16-17

Mogen wij onze aanbidding rechtzetten, op de dag van inspectie!

Kijk gerust eens naar de volgende Bijbelverhalen en onderwerpen. Voel je vrij om commentaar te geven (gebruik een bijnaam als je wilt) en doe onderzoek met de geest die God je heeft gegeven. Bedenk dat het God is die ware wijsheid geeft. Niet man. Het is een eervolle zaak om naar de waarheid van God te zoeken. Net als in Jezus 'tijd wekken veel religieuze organisaties hun leden angst of zelfgenoegzaamheid bij om te voorkomen dat ze ernaar zoeken. Maar als een organisatie gelooft dat ze de waarheid hebben, zou er geen angst moeten zijn om hun doctrines te testen, omdat ze niet bewezen kunnen worden dat ze ongelijk hebben. Dus waarom verhinderen zoveel religieuze organisaties dat hun leden de waarheid van God zoeken? Ze zijn meer bang om hun organisatie te beschermen dan om Gods waarheid te zoeken! Hun liefde voor hun organisatie is sterker dan hun liefde voor God. Hopelijk houdt u meer van God dan van enige onvolmaakte man of organisatie. Moge uw zoektocht gezegend zijn! Psalmen 119: 167- 120: 2 ;Matthew 6: 33

Start

Comments

Reageren is uitgeschakeld.

Er zijn nog geen reacties.