Antre Devan Page

Paj Akèy

Kòmantè enfim.

Post kontni

Kòm fwa vin pi konfizyon pou anpil moun, Pawòl Bondye a se what moun ta dwe gade nan. Li se limyè a verite briyan ki ka ede moun yo adore adorasyon yo bay Toupisan an.

Gen anpil gason ak òganizasyon ki vle moun yo gade yo, reklame yo gen sipò Bondye a ak fè siy pwisan. Men, vrè pèp Bondye a pa pral twonpe. Pawòl nonm lan sèlman mennen nan dezespwa. Jeremi 10: 23

Moun ki renmen Bondye ap toujou gade mesaj Bondye yo pou yo jwenn asirans ak konsèy. Sit sa a ede moun yo tcheke kwayans yo ak reyajiste adorasyon yo, si sa nesesè, pou yo vin gen yon pi bon relasyon ak Toupisan an. Travay 17: 11-12

Èske ou santi tankou si ou pa bezwen tcheke kwayans ou yo? Se egzakteman sa gwo opozan an ki gen tout pouvwa a vle ou panse. Li vle pou moun swiv pawòl lèzòm olye ke Bondye. Konfyans ka danjere.

Nan dènye peryòd tan moun lòt nasyon yo, ke anpil moun konnen tou kòm "tan lafen an", pral gen yon Awakening espirityèl ak netwayaj nan ansèyman kwochi. Sepandan, yo dwe netwaye espirityèlman, yon sèl bezwen disène verite dwat biblik soti nan Bondye olye ke ansèyman kwochi ak trese nan men moun. Pa dirije atansyon sou ekriti enspire Bondye yo, sit sa a ede moun k ap chèche verite yo fè sa ak plis ankò! 2 Timote 3: 16-17

Se pou nou jwenn ke nou te dwat adorasyon nou an, jou enspeksyon an!

Ou lib pou w gade istwa ak sijè biblik sa yo. Ou lib pou fè kòmantè (Sèvi ak yon tinon si ou vle) epi fè rechèch ak lespri Bondye te ba ou. Sonje byen, se Bondye ki bay vrè sajès la. Se pa moun. Se yon bagay onorab pou fè pou chèche verite a nan men Bondye. Menm jan nan epòk Jezi a, anpil òganizasyon relijye pénétrer laperèz oswa konpasyon nan manm yo pou anpeche yo chache li. Men, si yon òganizasyon kwè ke yo gen verite a, pa ta dwe gen okenn laperèz nan tès doktrin yo paske yo pa ta ka pwouve mal. Se konsa, poukisa anpil òganizasyon relijye anpeche manm yo nan chache verite Bondye a? Yo plis pè pou yo pwoteje òganizasyon yo lè sa a y ap chèche verite Bondye a! Lanmou yo pou òganizasyon yo pi fò pase lanmou yo pou Bondye. Èspere ke, ou renmen Bondye plis pase nenpòt moun enpafè oswa òganizasyon. Se pou rechèch ou a beni! Sòm 119: 167- 120: 2 ;Matye 6: 33

Kòmanse

kòmantè

Kòmantè enfim.

Pa gen okenn kòmantè.